Holdeplassannonsering på bussene i Grenland fra 28. juni.

Fra 28. juni blir det holdeplassannonsering i bussene til Nettbuss i Grenland. Da settes 84 nye busser i drift.

Nyhetssak fra 15. juni 2016

Fra venstre. Brit B Eikehaug og Harlad Hustuft fra Norges Blindeforbund Telemark, Thor Kristiansen fra Nettbuss og Per-Kåre Sortevik fra Telemark fylkeskommune.

Vi er veldig godt fornøyd med at det blir holdeplassannonsering i bussene forteller leder av Norges Blindeforbund Telemark Brit Beate Eikehaug. I følge en ny undersøkelse foretatt av Ipsos for Blindeforbundet, svarer over 70 prosent av de som er blinde og svaksynte at det er vanskelig å komme seg av på riktig holdeplass.

Thor Kristiansen fra Nettbuss Grenland forteller at det er innlest 1322 holdeplasser. Sammen med en god skjerm og annonsering over høyttaler i bussen, vil holdeplassannonsering inne i bussen bli veldig bra.

Når det gjelder utvendig annonsering av hvilken buss som stopper på holdeplassen vil det ta litt tid før en slik ordning er på plass, sier Kristiansen. Det er litt leit at det ikke er på plass nå sier Eikehaug, og viser til undersøkelsen fra Ipsos. Der sier 4 av 5 synshemmede at det er vanskelig eller helt umulig å finne riktig buss.

De nye bussene som skal settes i drift er universelt utformet. Det vil se at de skal være tilgjengelig for alle. Her er det god markering av kanter, rekkverk og stoppknapper. Knappene er også merket med punktskrift, noe som er veldig bra forteller Eikehaug.

 Onsdag ettermiddag møtte Blindeforbundet i Telemark representanter fra Nettbuss Grenland og Telemark fylkeskommune i forbindelse med Synshemmedes aksjonsuke der tema er kollektivtrafikk og tilgjenglighet. Sammen hadde de befaring av de nye bussene som har blitt knall gule. Det er bra avslutter Eikehaug, da blir de enklere å se, for oss som er svaksynte.