Ikke flytt Hjelpemiddelsentralen fra Telemark

Årsmøtet til Norges Blindeforbund Telemark som ble avholdt sist helg, er sterkt imot at NAVs Hjelpemiddelsentral flyttes fra Skien til Larvik. Årsmøtet ber i sitt vedtak at NAV stopper disse planene. En slik flytting vil gjøre det mye mer komplisert og krevende for svaksynte og blinde å besøke sentralen.

Nyhetssak fra 06. mai 2022

Fra venstre Svenn Thore Oredalen, Wenche Odden, Cecilie Gill Kongsgård, Brit B Eikehaug, Øivind Bekkevold og Harald Hustuft. Merethe Pedersen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Årsmøtet vedtok også fylkeslagets årsmelding og årsregnskap. Årsmeldingen viser at laget har hatt et aktivt år og fått gjennomført mange møter og turer, til tross for koronarestriksjoner. Fylkeslaget har også drevet med aktiv interessepolitikk og har hatt medlemmer med i ulike råd og utvalg i organisasjoner, kommuner og ved sykehus.
Fylkeslaget takker alle som har støttet laget økonomisk i 2021. Bidrag fra lokale synsvenner betyr enormt mye for arbeidet.
Etter valget har styret følgende sammensetning. Leder Wenche B Odden fra Notodden, nestleder Cecilie Gill Kongsgård fra Herøya, styremedlem Brit B Eikehaug fra Sannidal, styremedlem Harald Hustuft fra Porsgrunn, styremedlem Øivind Bekkevold fra Bø, første vara Merethe Pedersen fra Porsgrunn og andre vara Svenn Thore Oredalen fra Skien.