Kontroler synet ditt!

Det er viktig å kontrollere synet regelmessig. Det sa Nina Holst, overlege ved øyeavdelingen ved Betanien hospital, på tirsdagsklubben til Norges Blindeforbund Telemark.

Nyhetssak fra 06. oktober 2015

Overlege Nina Holst.

Det er særlig viktig å sjekke synet hvis man har hatt noen i familien med øyesykdommer. Både grønn stær og AMD kan være arvelig.

Hun sa det var et godt samarbeid mellom privatpraktiserende øyeleger og sykehuset Betanien. De håper det kan komme flere øyeleger til Telemark, slik at ventetiden kan gå ned. Ellers snakket hun om ulike øyesykdommer og sa at det skjer mye spennende på forskningsfronten.

Etter Holst innlegg ble det tid til en runde med spørsmål. Etter dette ble det god bevertning og mye prat. Utlodning ble det også tid til. Neste møte blir tirsdag 3. november i Arkaden i Skien.