Magnus genvalgt som leder

Midt Telemark lokallag av Norges Blindeforbund Telemark avholdt sitt årsmøte sist onsdag i Bø frivilligsentral. Før årsmøte startet hadde lokallaget møte med Voksenopplæringa for den nye kommunen Midt Telemark. Det ble en god dialog der begge parter fikk gitt nyttig informasjon.

Nyhetssak fra 14. februar 2019

Fra venstre Jostein B Fosse, Solveig Aasmundsen, leder Magnus B Fosse og Øivind Bekkevold.

I følge årsmeldingen har lokallaget hatt fokus på synskontakter. Synskontakten i Bø kommune har vært og orientert om sitt arbeid i et av lokallagenes møter. Ellers har det vært hyggelige samlinger med god mat og nyttige erfarings utvekslinger. Lokallaget har også arrangert felles julemøte med lokallaget på Notodden. Under årsmøte kom det innspill om man også kan avholde noen av møtene på Gvarv. Det nye styret tar med seg innspillet på neste styremøte. Der vil man også se på videre samarbeid med Voksenopplæringa.

Det nye styret i Midt Telemark lokallag har følgende sammensetning etter valget. Leder Magnus Bakkåker Fosse, nestleder Øivind Bekkevold, styremedlem Solveig Aasmundsen og vara Jostein B Fosse.  

Etter at årsmøtesakene og valg var gjennomført, ble det tid til en god prat, god mat og loddsalg. Neste møte i lokallaget blir 11. april.