Mange gode tilbud.

Norges Blindeforbund har et godt og variert tilbud til svaksynte og blinde ved sine mestringssentra. Her kan man få hjelp til å takle en ny hverdag og ikke minst treffe andre i samme situasjon.

Nyhetssak fra 05. februar 2020

Fra venstre. Kurs og aktivitetskoordinator Cathy Hansen, leder for seksjon service Hilde Tuhus Sørli, vara til sentralstyre Brit B Eikehaug og leder av fylkeslaget i Telemark, Wenche Odden.

Tirsdagsklubben til blindeforbundet i Telemark hadde denne uka besøk av Hilde Tuhus Sørli, leder for seksjon service i blindeforbundet og Cathy Hansen, som er kurs og aktivitetskoordinator ved Hurdal syn og mestringssenter. De fortalte om årets kurstilbud ved forbundets tre mestringssentra.

Mange som går på kurs hos oss sier at de får livskvaliteten og selvstendigheten tilbake. Du lærer å orientere deg selvstendig og trygt, gjøre husarbeid, lage mat, du får mer kunnskap om egen øyesykdom og opplæring i bruk av I Phone og I Pad, fortalte Sørli. Sentrene har også habiliterings kurs, informerte Hansen. Da har man fokus på aktiviteter som kunst og håndverk, mat, yoga, mestringslykke, havfiske, skogsturer, ski, fjellturer m.m. Blindeforbundet tilbyr også temakurs for familier, foreldrekurs og kurs for folk i yrkesaktiv alder. Har man spørsmål vedrørende kurstilbudet til blindeforbundet, synshemmedes organisasjon, er det bare og ring 35 52 57 21.

Det ble også informert om fylkeslagets aktiviteter for 2020. Det er blant annet lagt opp turer til Hafslund gård og Skagen. Tirsdagsklubben blir arrangert hver første tirsdag i måneden og i mai og november blir det handletur til Sverige. Det er også lagt opp aktiviteter for barn og unge. Gjengen i yrkesaktiv alder skal blant annet ha møte 26. februar i Arkaden der tema er hjelpemidler. De får besøk fra Adaptor hjelpemidler som vil vise og fortelle om siste nytt innen hjelpemiddel fronten. 25. mars blir det møte med fokus på smart bruk av smarttelefoner.

Lokallagene har også satt opp møteplan. Notodden lokallag har årsmøte torsdag 6. februar, mens Grenland lokallag har årsmøte 13. februar og Midt Telemark lokallag har årsmøte 27. februar.

Etter mye god informasjon, ble det tid til en god prat, god mat og utlodning. Neste klubb blir tirsdag 3. mars.