Notodden lokallag har avholdt årsmøte.

Steinar Kittilsen ble gjenvalgt som leder da Notodden lokallag av Norges Blindeforbund avhold sitt årsmøte på Brattrein hotell i Notodden.

Nyhetssak fra 18. juni 2021

Fra venstre Liv Marit Hillestad, Wenche Odden, Steinar Kittilsen, Ruth Slaaen, Øyvind Brox Nesthus og May-Lis Solum.

Årsmeldingen forteller at 2020 ikke ble helt som planlagt. Styret måtte dessverre avlyse en del møter og aktiviteter på grunn av koronaen. Men, lokallaget fikk gjennomført noen medlemsmøter og styret har jobbet med å gjøre Notodden til en mer tilgjengelig by for blinde og svaksynte, ja for alle.

Med seg i det nyvalgte styret får Steinar Kittilsen Øyvind Brox Nesthus som nestleder, Ruth Slaaen og May-Lis Solum som styremedlemmer og Wenche B Odden og Liv Marit Hillestad tar ansvaret for varaplassene. Under årsmøtet ble det også orientert om fylkeslagets aktiviteter til høsten. Årsmøte ble også informert om lokallagets planer. I slutten av juni planlegger laget en kanaltur og til høsten blir det møter om blant annet lokalhistorie og øyehelse.

Etter at årsmøtesakene og valg var gjennomført, ble det tid til en god prat og god mat. Stor takk til Brattrein hotell for knakende god mat og godt smittevern.