Nytt bibliotek skal være tilgjenglig for alle.

Norges Blindeforbund Telemark har vært med på en spennende workshop om universell utforming. Skien kommune skal bygge nytt bibliotek som også skal romme opplevelsessenter (Ibsen) og kommunens servicetorg.

Nyhetssak fra 28. mars 2019

Bildet viser befaring i biblioteket i Ibsenhuset.

Vi skal skape noe i Skien som det ikke finnes maken til i Norge, er ambisjonene til kommunen. Det nye bygget skal være tilgjengelig for alle og vi fikk fortalt hva som er viktig for blinde og svaksynte. Gjengen som var med på workshopen var også ute og testet tilgjengeligheten i nåværende bibliotek med syns- simuleringsbriller, blindfold og rullestol. Det ble mange aha opplevelser. Flott at kommunen åpner for innspill fra brukergrupper tidlig i prosessen.