Nyttig besøk av ordføreren.

Blindeforbundets lokallag på Notodden hadde sist uke besøk av ordfører Gry Fuglestveit og leder av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i byen, Tone Margit Steinhaug

Nyhetssak fra 16. september 2019

Fra venstre nestleder Øyvind Nesthus, ordfører Gry Fuglestveit og leder av lokallaget Steinar Kittilsen.

Tema for møte var tilgjengelighet i kommunen og brukerstyrt personlig assistanse, også kalt BPA. Det kom klart fram at det er noen utfordringer i forhold til tilgjengelighet og hindringer i byen, men det jobbes med sakene. Steinhaug fortalte at rådet har hatt et konstruktivt møte med kommunen og forretningsdrivere i byen, for å se på hvordan sentrum kan bli mer tilgjengelig for alle. Fuglestveit ønsker tilbakemelding og innspill, gjerne via et brev/epost, hvis man opplever hindringer. Lokallaget foreslo at det etter et lokalvalg ble gjennomført en tilgjengelighetsdag, der politikere, ansatte i kommunen og organisasjonen har en dag sammen, der alle får teste byen med blindfold, simuleringsbriller, sitte i rullestol og bruke rullator. God ide, sa ordføreren.

Det ble også litt prat om hvorfor det ikke er opprop av holdeplasser på bussen og at det er utilgjengelige oppslag om bussruter på holdeplassene. Når det gjelder BPA, er ordføreren ikke fornøyd med ordningen. Hun ønsker flere offentlige kroner. Lokallaget takket for besøket og for den gode dialogen det ble med Gry Fuglestveit og Tone Margit Steinhaug.

Etter mye god prat, ble det servert skikkelig gode bagetter og kaffe. Neste møte i lokallaget blir torsdag 21. november kl. 18.00 i Huset vårt, da skal vi høre mer om frisklivssenteret.