Nyttig informasjon om hjelpemidler

Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon hadde sist tirsdag klubb, der tema var smarte hjelpemidler.

Nyhetssak fra 09. oktober 2019

Her er det Cecilie Gill Kongsgård, som sjekker ulike hjelpemidler.

Fylkeslaget hadde besøk av Adaptor hjelpemidler, som ga god informasjon og viste eksempler på flere ulike hjelpemidler som klokker, luper, mobiler og hjelpemidler til kjøkken. Adaptor viste også fram det nye talende blodmålingsapparatet for diabetikere. Interessen var stor og mange fikk stilt spørsmål om de ulike hjelpemidlene. Dette er et viktig tilbud til alle med nedsatt syn. Hver første tirsdag i måneden har fylkeslaget et aktuelt tema. Det er også viktig å ha god tid til en prat, der en  kan utveksle erfaringer og tips i forhold til det å være synshemmet. På klubbdagene serveres det alltid god mat, denne gangen var det pizza på menyen. Neste samling blir tirsdag 5. november. Da arrangerer fylkeslaget sitt årlige Høstmøte der budsjett og aktivitetsplan for neste år blir vedtatt.