Populær tradisjon.

Med en fin gjeng dro Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon og Magnus Reiser på tur til Sverige sist onsdag.

Nyhetssak fra 24. november 2016

Glade turdeltagere. Fra venstre Lita Hansen, Borghild Saksen, Gerd Torstensen, og Inger Lise Knutsen.

Turen i november har blitt en årlig tradisjon og er svært populær. Målet er å tilrettelegge turer der også blinde og svaksynte våger å være med.

Turen gikk først til Sandefjord med ferge til Strømstad og videre til Nordbysenteret. Der ble det shopping og kafebesøk. Alltid artig og komme til «utlandet» og få litt andre opplevelser. Turen gikk så videre til Moss med ferga til Horten og så E18 til Telemark.