Særdeles trivelig tur på kyststien

Kyststien i Bamble har blitt et flott turtilbud for mange. I slutten av april hadde en stor gjeng fra Norges Blindeforbund Telemark en fin rusletur på deler av stien. Odd Nakkestad fra Bamble turlag var med på hele turen.

Nyhetssak fra 08. mai 2017

Odd Nakkestad viser vei langs kyststien i Bamble.

Han fortalte at etableringa av turstien, som strekker seg fra Porsgrunn til Kragerø, startet i 2009 og at stien er hele 62 km lang. Stien er merket med blå band og i hvert stikryss er det satt opp skilter. Stien går  i skog og mark, over svaberg helt ned ved sjøen og langs koselige gater i Langesund.

Turen var en del av prosjektet Med hvit stokk på nye stier, der målsettingen blant annet er å gi et trykt tilbud, der man skal gå turene sammen og med gode ledsagere. Inspirere synshemmede i Telemark til å delta i fysiske aktiviteter og å gi dem historiske og sosiale opplevelser. Prosjektet har fått støtte fra ExtraStiftelsen. Stor takk til Odd Nakkestad for informativ, trygg og god gaiding.