Satte ny rekord.

5. oktober satt tirsdagsklubben ny rekord. Aldri har så mange besøkt klubben der tema var hjelpemidler og belysning.

Nyhetssak fra 08. oktober 2021

På bildet fra venstre ser vi Øivind Bekkevold og Brit Eikehaug, som får god informasjon av Evelyn Rodriguez fra Adaptor hjelpemidler.

Det var stinn brakke, da Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon hadde klubb sist tirsdag i Arkaden. Tema var hjelpemidler og belysning. Fylkeslaget hadde besøk av Adaptor hjelpemidler, som ga god informasjon og viste eksempler på flere ulike hjelpemidler som luper, klokker og lette små brukervennlige

lese-tv’er. Adaptor viste også fram ulike lamper med smart og god belysning. Interessen var stor, og mange fikk stilt spørsmål om de ulike hjelpemidlene.

Hver første tirsdag i måneden har fylkeslaget klubbdag med et aktuelt tema. Dette er et viktig tilbud til alle med nedsatt syn. Det er også viktig å ha god tid til en prat, der en kan utveksle erfaringer og tips i forhold til det å være synshemmet. På klubbdagene serveres det alltid god mat, denne gangen var det smakfulle rundstykker med møe godt pålegg. Neste samling blir tirsdag 2. november. Da arrangerer fylkeslaget sitt årlige Høstmøte, der budsjett og aktivitetsplan for neste år blir vedtatt.