Sprek 75 åring krever god opplæring av smartteknologi

Kommunene i Telemark må sørge for at blinde og svaksynte får god opplæring i bruken av smartteknologi, det vedtok Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon på sitt årsmøte i sist helg. I resolusjonen understrekes det at uten digital kompetanse blir man stående på utsiden av samfunnet.

Nyhetssak fra 02. mai 2017

Fra v. Fylkeslagsleder Brit B Eikehaug, nyvalgt nestleder Harald Hustuft, styremedlem Gro Bakke, forbundsleder Unn Ljøner Hagen, Svenn Thore Oredalen varamedlem, styremedlem Øivind Bekkevold og styremedlem Wenche B Odden.

Fylkeslaget hadde et meget aktivt år i 2016 med mange medlemsmøter og turer. Årsmeldingen viser også at laget har mange dyktige medlemmer som er aktive i en rekke råd og utvalg. Fylkeslaget er godt fornøyd med det gode samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Det har vært gjennomført fagdager i samarbeid med Betanien hospital.

Lørdag kveld markerte årsmøtet at fylkeslaget er 75 år med jubileumsmiddag og festkveld. Der fikk deltagerne høre at fylkeslaget ble dannet av en gruppe blinde i 1942, siden den gang har organisasjonen vokst seg til å bli en aktiv og slagkraftig organisasjon for blinde og svaksynte. Rehabiliteringskontakt (likemann) Svenn Thore Oredalen ble overrekt Norges Blindeforbunds sølvnål for sitt arbeid med å besøke nye synshemmede gjennom mange år.

Brit Beate Eikehaug ble gjenvalgt som leder og styret i Norges Blindeforbund Telemark har følgende sammensetning etter valget: Leder Brit Beate Eikehaug fra Sannidal, nestleder Harald Hustuft fra Borgåsen, styremedlemmer Gro Bakke fra Langesund, Wenche B Odden fra Notodden og Øivind Bekkevold fra Nome. Varamedlemmer er Jostein Bakkåker Fosse fra Bø og Svenn Thore Oredalen fra Skien.