Synskontakten, et viktig tilbud i kommunene

Blindeforbundets lokallag i Midt Telemark hadde møte torsdag kveld i Bø der tema var synskontaktene i kommunen. Siri Espedal, ergoterapeut og synskontakt i Nome kommune, fortalte om sine arbeidsoppgaver.

Nyhetssak fra 26. april 2022

I forkant ser vi fra venstre, synskontakt Siri Espedal og leder av Midt Telemark lokallag Øivind Bekkevold

Synskontakten er kommunens førstelinjetjeneste og skal formidle synshjelpemidler, gi råd og gi opplæring og oppfølging av disse hjelpemidlene. Blindeforbundet ønsker å ha et godt

samarbeid med synskontaktene. Det er viktig at synskontaktene også formidler det tilbudet organisasjonen har til alle svaksynte og blinde. Både Espedal og lokallaget ønsker at samarbeidet må bli tettere, slik at alle som får en synsutfordringer får informasjon om alle tilbud som finnes.

Midt Telemark kommune har for tiden ingen synskontakt, lokallaget håper at kommune fort får på plass en ny kontakt. Dette er et avgjørende tilbud til synshemmede. Etter en god dialog om synkontaktens viktige jobb, ble det tid til god mat og en god prat. Utlodning ble det også tid til.