Topp Harrytur.

Med to busser og en stor gjeng med handleglade telemarkinger dro Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon og Magnus Reiser på tur til Sverige sist torsdag.

Nyhetssak fra 20. mai 2016

Fra venstre. Aud Karin Ekmann, Øivind Bekkevold, Anna Hoem, Åse Bekkevold, Solveig Aasmundsen, Reidun Andersen og Erika Slettemo. Bak fra venstre. Brit og Jørgen Eikehaug og sjåfør Magnus.

En buss startet på Notodden og en i Langesund. Turen har blitt en årlig tradisjon og er svært populær. Målet er å tilrettelegge turer der også blinde og svaksynte våger å være med og der de kan føle seg trygge.

Turen gikk først til Sandefjord med ferge til Strømstad og videre til Nordbysenteret. Etter en solid dose shopping ble bussene stablet fulle av diverse poser og bagger. Stor takk til Magnus reiser. Alle var enig om at dette var en fin tur.