TT ordningen må bli bedre.

TT ordningen i Telemark må bli bedre. Det var svaret fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Krf som møtte på valgmøte til Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon sist tirsdag.

Nyhetssak fra 02. september 2015

Fra venstre: Hans Edvard Askjer Krf, Lars Solbakken Venstre, Kathrine Evensen Høyre og Trude Sandvik fra Ap.

 

TT er dør til dør transport og partiene lovet å se på ordningen som vi har i Telemark. Venstres Lars Solbakken støttet Norges Blindeforbund, Handikapforbundet og FFO’s krav om en nasjonal TT ordning. En slik ordning vil føre til at alle vil få et likt tilbud. I dag er det store forskjeller fra fylke til fylke. Dette er urettferdig mente politikerpanelet, som var positive til en nasjonal ordning. De lovet å ta med saken til sine partier.

Siden 2012 er det gjennomført forsøk med TT i tre fylker. Målet er å få erfaring med hvilke modeller som kan brukes til en nasjonal ordning.

Partiene sa også ja til kravet om at Telemark må få opprop av holdeplasser på bussene og at bussen stopper uansett ved en holdeplass hvis det står en person med hvit stokk der.  Fra Arbeiderpartiet stilte Trude Sandvik, fra Høyre Kathrine Evensen, Venstre stilte med Lars Solbakken og fra Krf møtte Hans Edvard Askjer.