Veldig bra tilbud på Notodden

Mandag 28. januar kan blinde og svaksynte på Notodden møte opp på Huset vårt og få nyttig informasjon og opplæring i smartteknologi.

Nyhetssak fra 25. januar 2019

Bildet viser utklipp fra Telen av Steinar Kittilsen.

Steinar Kittilsen leder for blindeforbundets
lokallag i byen forteller til Telen at han har fått et mye enklere og rikere liv
fordi han har begynt å bruke smarttelefoner og nettbrett. Nå kan han høre på
aviser, surfe på nettet, lese innlegg på facebook og lese egen post. Nå vil han
dele sin kunnskap sammen med Voksenopplæringa til andre blinde og svaksynte.
Kom å bli med sier leder av Voksenopplæringa Anne Mette Gangsøy til Telen. Møte
starter kl. 13.00