Verdens synsdag

Betanien hospital og Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon, markerte Verdens synsdag ved øyeavdelingen sist torsdag. Øyelege Ivar Tånes fortalte om ulike øyesykdommer.

Nyhetssak fra 11. oktober 2018

Fra venstre rehabiliteringskontakt Svenn Thore Oredalen, øyelege Ivar Tånes og sykepleier Tove Baklie Jensen.

AMD er den øyesykdommen som rammer flest over 50 år i Norge i dag. Det finnes to typer, en tørr og en våt. Den tørre kan ikke behandles, mens denne våte kan stagneres med sprøyteinjeksjoner. Tånes fortalte videre om grønn stær, grå stær og synsproblemer på grunn av diabetes.

Det ble også orientert om tørre øyne. Årsaken til tørre øyne er ofte høy alder og betennelser. Tette hus og mye PC bruk kan også føre til tørre øyne. Dagen ved øyeavdelingen ble avsluttet med orientering om blindeforbunds rehabiliteringstilbud og visning av informasjonsfilmen om blindeforbundets rehabiliteringstilbud ved Hurdal syn og mestringssenter.