Viktig at fylkeslaget for nye medlemmer

Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon hadde sist tirsdag informasjonsmøte for nye medlemmer. Leder Wenche B Odden fra Notodden ønsket alle hjertelig velkommen.

Nyhetssak fra 24. januar 2019

Bildet er fra møte for nye medlemmer.

Fylkeslaget fikk nesten 40 nye medlemmer i fjor. Vi ønsker å være en møteplass der folk med nedsatt syn kan komme sammen og utveksle erfaringer og få nyttig informasjon, fortalte Odden. Det ble også informert om fylkeslagets aktiviteter og om Blindeforbundets syn og mestringssentra.

Etter en god dose med informasjon var det tid for litt god mat og kaffe. Neste møte i fylkeslaget blir tirsdag 5. februar kl 11.00 i Arkaden. Da vil det bli informert om fylkeslagets møter, turer og kurs og forbundets aktiviteter ved mestringssentrene.