Viktig informasjon.

Nok en gjeng med elever fra Skogmo videregående skole har besøkt Norges Blindeforbund Telemark og fått en god dose med informasjon.

Nyhetssak fra 25. november 2016

Wenche B Odden som har øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP) forteller om hvordan det er å leve som sterkt svaksynt.

Dette er elever som skal jobbe innen helse og omsorg og da er det viktig og ha god kunnskap om det å ha en synsnedsettelse.

Her ble det fokusert på hvordan leve som blind/svaksynt, øyesykdommer, rehabilitering, hvordan møte en synshemmet. Elevene fikk se en synsimulator som man kan laste ned gratis fra nettet. Elevene fikk også undervisning i det å ledsage blinde/svaksynte. Praktiske øvelser ble det også tid til dere elvene fikk blindfold og måtte ledsage hverandre. Det å gå i trapper og ikke kunne se var en skummel opplevelse. Elvene synes dette var lærerikt.

Wenche B Odden fortalte hvordan det er å leve som sterkt svaksynt. Hun fikk øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP) da hun gikk i 3. klasse og har siden  fått gradvis dårligere syn. Hun viste og fortalte også om flere hjelpemidler, blant annet iPhonen som har blitt et utrolig bra hjelpemiddel. Takk til Helse Sør-Øst som har gitt støtte til dette informasjonsarbeidet som er rettet mot elever og studenter inne helse og omsorgs fagene.