Viktig informasjonstur.

For mange svaksynte og blinde har et besøk på Hurdal syn og mestringssenter blitt et vendepunkt i livet. Det fikk synskontakter, ergoterapeuter og ansatte ved øylegekontor fra Telemark og Vestfold høre da de torsdag besøkte Norges Blindeforbunds syn- og mestringssenter. Alle fikk omvisning og informasjon om senterets tilbud.

Nyhetssak fra 28. september 2018

Tekst bildet: Fra venstre ser vi blant annet øyelege Charlotte Lie fra Porsgrunn, synskontakt og ergoterapeut Lars Petter Rekkedal fra Bø, rehabiliteringsleder i Blindeforbundet Hilde Tuhus Sørli og faglærer for kunst og håndverk Inger Simensen.

Det er veldig viktig at synshemmede får tilbud om rett rehabilitering til rett tid. En rapport laget av Proba samfunnsanalyse viser at Norges Blindeforbunds rehabiliteringstilbud fører til økt livskvalitet, til mestring, selvstendighet, trivsel og at man kommer ut av en isolerende tilværelse.

Senteret gir opplæring i kompenserende teknikker og ferdigheter i syv fag; data, punktskrift, aktiviteter i dagliglivets gjøremål, kunst og håndverk, mobilitet, syn og fysisk aktivitet. Ved senteret arrangeres det også barn, ungdoms og familieleire. Det arrangeres også mange ulike konferanser.

Alle deltagerne på informasjonsturen ble imponert over tilbudet og syntes det var utrolig nyttig og få se mestringssenteret. Rehabiliteringskontakt og likemann for nedre Telemark, Svenn Thore Oredalen håper nå å komme i kontakt med flere synshemmede i fylket. Vi har et fantastisk godt tilbud som mange flere må få dra nytte av, understreker Oredalen