Z i telefonen, vi ringer til deg.

I disse dager begynner vi å ringe til alle medlemmene våre i Telemark. Vi ønsker å slå av en prat for å høre hvordan du har det, og for å gi litt informasjon.

Nyhetssak fra 30. mars 2020

På bildet ser vi Brit B Eikehaug som er vara til sentralstyret i Blindeforbundet og Wenche Odden som er leder av fylkeslaget i Telemark, begge er med på å ringe til medlemmene våre.

Det viktigste med disse telefonsamtalene er at folk føler seg sett og opplever at vi bryr oss om dem i en periode som kan være krevende, sier leder i fylkeslaget Wenche Odden.

Blindeforbundet har iverksatt omfattende tiltak for å hindre spredningen av Covid-19-viruset. Alle kurs og aktiviteter er satt på vent.  Fylkeskontoret i Arkaden er i drift, men har ikke åpent for besøk. Dermed forsvinner også møteplassene for mange svaksynte og blinde.

Foruten å slå av en prat, vil fylkeslaget høre om medlemmene får den praktiske bistanden de trenger i hverdagen, og eventuelt om det er noe Blindeforbundet kan gjøre for å bidra til at de får den.