Årsmøte Tromsø og omegn lokallag

Interimstyret i Tromsø og omegn lokallag innkaller til årsmøte på Heracleum kafé , Vestergata 15 i  Tromsø.

Dato: 29. mars kl. 18:00–21:00
Fylke: Troms
Arrangør: Tromsø og omegn lokallag av Norges Blindeforbund
Kontakt:
Årsmøtesaker sendes innen 15. mars til:
Anton e-post: antonolsen59@gmail.com
Siw e-post:  eriksfam@yahoo.no
Ildri e-post: ildri.olaisen@gmail.com

Påmelding innen 15. mars til troms@blindeforbundet.no
Telefon 77685190

Interimstyret i Tromsø og omegn lokallag av Norges Blindeforbund inviterer medlemmer, ledsagere og spesielt  inviterte til lokallagets første ordinære årsmøte.
Tirsdag 29/032022  kl 18.00 starter årsmøtet på Heracleum kafé , Vestergata 15  Tromsø

De som kommer utenbys fra, og trenger hotellovernatting gir beskjed om dette ved påmelding.
Ved behov for tilrettelagt mat må dette meldes ved påmelding.


Foreløpig saksliste:

Registrering

Sak 01    ÅPNING

Sak 02.  NAVNEOPPROP

Sak 03.  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 04.  HILSNINGER

Sak 05.  Konstituering av møtet

Sak 06.  Interimstyret protokoller

Sak 07.  Lokallagets årsmelding for 2021

Sak 08.  Lokallagets regnskap 2021

Sak 09.    Saker fra medlemmer og interimstyret

 

Sak 10.    Saker fra fylkeslaget og Norges Blindeforbund

 

Sak 11.  Aktivitet i 2922

Sak 12   Budsjett for 2022

Sak 13. VALG

Sak 14. AVSLUTNING

Interimstyret V/                         Fylkeslaget V/

Anton Olsen.                            Asgeir Karl Larsen
Leder interimstyret.                 Fylkessekretær