Barn og unge i Troms

Barn og ungdomsutvalget ble opprettet vinteren 2012 da foreldreforeninga Assistanse ble nedlagt. Utvalget har eget styre og har ansvaret for aktiviteter for barn og unge. De arrangerer bassengtrening på Kurbadet, turer, formingsaktiviteter og lignende. For mer informasjon om aktiviteter se her Aktiviteter i Troms.

Barn og ungdomsutvalget har en egen facebookgruppe. Den finner du her: https://www.facebook.com/groups/577520795734702/?fref=ts

Nyhetsbrevet for foreldregruppa, fra sentralt, finner du her: https://www.blindeforbundet.no/nyhetsbrev-foreldregruppa

Kontaktperson Troms:  mobil 47029191.