Jubileumshefte 2021

Jubileumsheftet er skrevet av forfatter Eirik Skrede. Det er forfatteren som leser.