Lyd fra Troms uke 11-2022

Denne gangen har vi med invitasjon om aktiviteter i Troms, invitasjon til 50 årsjubileum, informasjon om gavefondet, en protokoll og en reportasje fra 2004. Hvor fylkeslaget besøkte Tørfoss kvengård i Nordreisa. Vi får også høre en som het Larsen som forteller fra tvangsevakueringa i 1944. Det er Solfrid Skansen som er reporter på Tørfoss. Hun jobbet for fylkeslaget på den tida.