Lydavisa Troms uke 10-2021

Denne gangen har vi med årsmøteprotokollen for 2020 for fylkeslaget, og årsmøteprotokoll 2021 for Midt-Troms lokallag.