Uke 38 Styreprotokoll nr. 7-2021

Denne gangen har vi med noen avisoverskrifter, et dikt og protokoll nr. 7-2021 for styremøtet i fylkeslaget.