Uke 40 Styremøteprotokoll nr. 8-2021

Denne gangen har vi også med et dikt og litt informasjon om aktiviteter i Troms.