TT ordninga 2021

Mange tar kontakt om at de har fått et lite beløp nå i begynnelsen av januar 2021. Her er informasjonen vi har fått.

Nyhetssak fra 08. januar 2020

Bildet viser et rosa og hvitt TT kort.

Det er sendt ut en sms med beløp for 2021 på TT-kortet i desember 2020. 

Årsak til lavt beløp er at den  formelle behandling hos myndighetene er forsinket og dermed har ikke fylkeskommunen fått invitasjon til å søke, og det må de forholde seg til.

Dette har vi fått vite fra sentralt hold:

«Det er bevilget penger over statsbudsjett, men Samferdseldepartementet   må vente på innstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomiteen før det kan sendes ut informasjon om utvidet TT for 2021 til fylkeskommunene.  Komiteen har avgivelsesfrist  11.12.2020

Stortinget skal behandle den 18.12.2020»

 

Dermed er det bare fylkesmidlene som fordeles og beløpene er foreløpig slik:

Sone 1       5 100

Sone 2       6 100

Sone 3       7 100

Sone 4       8 200

Sone 5       9 200

Det vil komme mer informasjon når vi vet mer ut på nyåret.

Ta kontakt med fylkeslagets kontor hvis du har spørsmål på tlf. 41491439.
Her kan du sjekke TT kortet ditt, husk å ha brukernummeret ditt klart, det skal tastes inn: www.rtt.no/tt

 God tur!

Litt mer om TT kortet fra tidligere i 2020

Saksbehandleren i Troms og Finnmark fylke sier at det er den samlede bruken som gjør at beløpet på TT kortet er mindre i år enn i fjor her i Troms. Fylket har vært nødt til å betale tilbake en betydelig sum av det de mottok i 2019, på grunn av underforbruk, i forhold til det de søkte og mottok. Det jobbes med saken herfra og i fylket. Fylkeslaget skal ha møte med rådgiveren i fylket for å få mer detaljert informasjon. Denne informasjonen vil vi så sende ut til våre medlemmer. 

Mange søker om og får TT kort, men en stor andel bruker det lite. Det i sin tur går ut over de som har stor nytte av TT kortet, og som nå har fått mindre turer ved den nye tildelingen. Vi må prøve å se om vi kan få ei ordning på dette, slik at de som har behov for TT kort kan få de turene de har trenger. 

Informasjon om TT kortet og søknadsskjemaer finner du  på Troms og Finnmark fylke sine sider:  www.tffk.no