TT ordninga høsten 2019

Nyhetssak fra 12. august 2019

Ny tildeling av penger på TT-kortet blir 4. november 2019. Dette kommer i tillegg til det du allerede har på kortet ditt:

Sone 1: kr. 8.500

Sone 2: kr. 10.000

Sone 3: kr. 11.500

Sone 4: kr. 13.000

Sone 5: kr. 14.500

Fra 1. august gjelder nye egenandel satser for TT kortet. Ny sats er 25 kroner uavhenging av totalpris. Dette skriver fylkeskommunen i en e-post til oss 9. august 2019.

"Transporttjenesten for funksjonshemmede-TT kort, endring i egenandel fra 1. august for Troms fylke.

For ytterligere presisering bemerkes at tidligere egenandel på 10 % av turbeløpet, minimum kr. 20 bortfaller i sin helhet og erstattes med:

Fast egenandel på kr. 25 per tur, uavhengig av totalpris".

Dette er gjort for å oppmuntre TT brukere til å bruke TT kortet sitt. God tur!