Årsmøte Steinkjer og omegn lokallag

Lokallagets årsmøte blir mandag 21. mars kl. 17.00. Møtested er Baker’n i Wistbygget på Steinkjer. Det blir vanlige årsmøtesaker og god servering. Pga. serveringen ønsker vi at du melder deg på årsmøtet. Du må gjerne ta med deg ledsager. Påmelding og forslag til saker sendes til Steinkjerkontoret innen 14. mars.

Dato: 21. mars kl. 17:00–19:00
Fylke: Trøndelag
Arrangør: Steinkjer og omegn lokallag
Kontakt:
Fylkeskontoret Steinkjer
E-post: trondelag@blindeforbundet.no
Tlf. 74 16 22 13

Sakliste

Sak 1: Åpning

Sak 2: Navneopprop

Sak 3: Konstituering
(Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere)

Sak 4: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 5: Årsmelding 2021

Sak 6: Regnskap 2021

Sak 7: Innkomne saker

Sak 8: Valg