Årsmøte Trondheim Lokallag (UTSATT!)

Trondheim lokallag er et av Trøndelags 7 lokallag

Dato: 24. mars kl. 18:00–21:00
Fylke: Trøndelag
Arrangør: Trondheim lokallag
Kontakt:
Jonny Gellein
Telefon: 926 34 493
E-post: jon-gel@online.no

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

På grunn av koronasituasjonen utsettes årsmøtet. Ny invitasjon vil bli sendt pr. brev/mail til medlemmene når koronarestriksjonene tillater det.

Saksliste:

  1. Åpning.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Konstituering: valg av møteleder, referent og 2 medunderskrivere til protokollen.
  4. Lokallagets årsmelding for 2020.
  5. Lokallagets regnskap for 2020.
  6. Lokallagets budsjett for 2021.
  7. Saker innmeldt av medlemmene.

SAKER SOM MEDLEMMENE ØNSKER BEHANDLET PÅ ÅRSMØTET 2021 MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNEN 1. FEBRUAR 2021. Saker sendes pr. post til Norges Blindeforbund Trøndelag, Olav Trygvasons gt. 24, 7011 Trondheim, merkes ”Årsmøte Trondheim Lokallag” eller på epost: jon-gel@online.no.


Etter årsmøtet vil vi ha sosialt samvær med mat og drikke. Mer informasjon om dette kommer i neste nyhetsbrev 1. mars 2021

Med vennlig hilsen
Jonny Gellein
Leder