Årsmøte Trondheim Lokallag

Trondheim Lokallag er et av 7 lokallag i Trøndelag Fylkeslag

Dato: 26. mai kl. 18:00–21:00
Fylke: Trøndelag
Arrangør: Trondheim lokallag
Hvem er tilbudet for: Ledsagere, Medlemmer
Sted: Scandic Hotel Solsiden, Trondheim
Påmeldingsfrist: 12. mai
Kontakt/påmelding:
Jonny Gellein på telefon 926 34 493 eller mail: jon-gel@online.no

Årsmøte

Trondheim Lokallag av Norges Blindeforbund innkaller til årsmøte
onsdag 26. mai kl. 18.00 på Scandic Solsiden, Beddingen 1.

Saksliste:

  • Åpning.
  • Godkjenning av innkalling og saksliste.
  • Konstituering: valg av møteleder, referent, 2 møteassistenter og 2 medunderskrivere til protokollen.
  • Lokallagets årsmelding for 2020.
  • Lokallagets regnskap for 2020.
  • Lokallagets budsjett for 2021.
  • Saker innmeldt av medlemmene.

Etter årsmøtet vil det bli servert gryterett med dessert og kaffe.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 12. mai 2021. Saker sendes pr. post til Norges Blindeforbund Trøndelag, Olav Tryggvasons gt. 24, 7011 Trondheim, merkes ”Årsmøte Trondheim Lokallag”,

eller på epost: jon-gel@online.no.

For å opprettholde FHI`s retningslinjer om en meters avstand og for bestilling av middag ber vi om påmelding innen 12. mai 2021 til Jonny Gellein på telefon 926 34 493 eller mail: jon-gel@online.no.
På grunn av koronasituasjonen oppfordres alle som har mulighet til det å ha med egen ledsager.
Sakspapirer blir sendt ut etter påmeldingsfristen til alle påmeldte.

Med vennlig hilsen
Jonny Gellein, styreleder.