WORKSHOP I GJENNOMGANG AV PLANDOKUMENTER

Fylkeslaget inviterer til digital Workshop (arbeidsmøte) i gjennomgang av plandokumentene

Dato: 15. mars kl. 17:00–19:00
Fylke: Trøndelag Hvem er tilbudet for: Medlemmer
Sted: Nettmøte på Zoom
Påmeldingsfrist: 12. mars
Kontakt/påmelding:
Påmelding til: trondelag@blindeforbundet.no

Til medlemmene i Norges Blindeforbund Trøndelag!

INVITASJON TIL DIGITAL WORKSHOP I GJENNOMGANG AV PLANDOKUMENTER – mandag 15. mars kl. 17:00

Norges Blindeforbunds plandokumenter (handlingsplan og prinsipprogram) skal behandles og vedtas på landsmøtet i september.

Før den tid, skal fylkesstyrene og årsmøtene i fylkeslagene ta stilling til dokumentene, og eventuelt foreslå endringer.

Norges Blindeforbund arbeider for at blinde, svaksynte og andre grupper funksjonshemmede skal ha rett til å leve aktive liv med like muligheter til samfunnsdeltagelse som alle andre. Handlingsplanen er et viktig arbeidsverktøy for å oppnå dette og er konkret med på å sette fokus på hva Blindeforbundet skal og vil oppnå. 

Blindeforbundet krever at svaksynte og blinde skal ha samme rettigheter, muligheter og plikter som øvrige borgere i samfunnet. Prinsipprogrammet som vedtas på landsmøtet er et viktig arbeidsdokument for Norges Blindeforbund i denne sammenheng.

På Trøndelags årsmøte i fjor ble det vedtatt at fylkeslaget skulle tilby medlemmer som ønsker det å bli med på en gjennomgang og diskusjon av Norges Blindeforbunds Handlingsplan og Prinsipprogram. Styremedlem Jan Arve Strand, som er fast medlem i Planutvalget sentralt, vil innlede til gjennomgangen.

Nå får vi dessverre ikke til å invitere til fysiske møter, så dette må skje digitalt. Vi beklager veldig om noen føler at de da ikke kan delta, men med rådende smittevernregler har vi ikke annet valg.

Fylkeslaget inviterer derfor til digital Workshop (arbeidsmøte) i gjennomgang av plandokumentene, mandag 15. mars kl. 1700.
Vi bruker den digitale plattformen Zoom til møtet. Alle påmeldte får tilsendt en link til møtet, og de dokumentene vi skal gjennomgå.

Påmelding innen fredag 12. mars til: trondelag@blindeforbundet.no.

 

Med vennlig hilsen

For styret NBF Trøndelag