Trøndelag BUF

Trøndelag Barne- Ungdom- og Familieutvalg

Trøndelag BUF skal:

  • Arrangere noe lokalt for synshemmede barn og ungdommer
  • Tale saken til synshemmede barn og ungdommer i lokalmiljøet i fylket
  • m.m.

Leder

Jørg Kunzendorf

Tlf: 906 13 258

Epost: jorgkunzendorf@hotmail.com

Andre medlemmer av utvalget.

Torkild Stavik

Jan Arve Strand

Ann-Sissel Jørgensen