Kontakt Trøndelag fylkeslag

Kontaktinformasjon til avdeling Trondheim:

Post- og besøksadresse:
Olav Tryggvasons gate 24 (inngang A, Idungårdens 6 etasje), 7011 TRONDHEIM

Her finner du Trondheimskontoret på kartet

E-post:

Daglig leder (avdelingTrondheim)

Arild Ræder Norberg
Telefon: 73 80 01 50
Mobil: 932 18 026

Kontaktinformasjon til avdeling Steinkjer: 

Post- og besøksadresse: 
Sjøfartsgata 3 (NTE-bygget 3. etasje), 7714 Steinkjer

Her finner du Steinkjerkontoret på kartet

E-post:   

Daglig leder (avdeling Steinkjer)

Sigrid Westrum Lyngstad
Telefon: 74 16 22 13
Mobil: 913 64 286
 

Her finner du kontaktinformasjon til styret i Trøndelag fylkeslag.

Her finner du oss på Norges Blindeforbund Trøndelag på Facebook

Visste du at du kan støtte oss med Grasrotandelen din?

Ønsker du å støtte Norges Blindeforbund Trøndelag med minnegave eller lignende? 
Benytt vår konto 1644 12 69947.