Innkalling til Årsmøte i Kristiansand og omegn lokallag

Dato: 19. august kl. 18:00–21:00
Fylke: Vest-Agder
Arrangør: Kristiansand og omegn lokallag
Kontakt:
Leder Bente Brottveit tlf.: 38033127 eller 915 64 113

Årsmøte i Kristiansand og omegn lokallag blir onsdag 19.08. kl 1800 i kafeteriaen, på Kongens senter, inngang Kongensgate 43.

Etter behandling av ordinære årsmøtesaker blir det servering av snitter, kringle, kaffe og brus.

Pga Korona er det fint å vite hvor mange som kommer.

Kontakt leder Bente Brottveit på  tlf.: 38 03 31 27 eller sms til  915 64 113

Vel møtt.

Hilsen styret.