Innkalling til Årsmøte i Mandal og omegn lokallag

Dato: 10. september kl. 18:00–21:00
Fylke: Vest-Agder
Arrangør: Mandal og omegn lokallag
Kontakt:
Leder Helge Pedersen
Tel.: 905 60 050
helgepedersen@vabb.no

Årsmøtet i Mandal og omegn lokallag holdes på Kjøbmannsgaarden hotell.

Begrenset med plasser maks 25 personer

Meny: Lapskaus og kaffe.

Ingen egenandel

Det blir ikke lotteri pga. Corona.

Påmelding til leder Helge Pedersen tlf. 905 60 050, senest innen 7.09.20.

Saker som ønskes behandlet av medlemmer skal være styret i hende senest 1. september 2020

 Velkommen!