Vaffel tirsdag

Dato: 25. august kl. 11:00–13:00
Fylke: Vest-Agder
Kontakt:
Sigrun Storaker
sia@blindeforbundet.no
Telefon: 38 02 41 41

Vaffeltirsdag

Velkommen til sosialt treff på Norges Blindeforbund Vest-Agder på kontoret i Gyldenløves gate 5 i 4. etg.

Hver uke på tirsdager har vi åpent hus i Gyldenløves gate 5, 4. etg. 

Enkel bevertning, vafler og kaffe.

Håper du har anledning til å komme innom for en hyggelig prat.