Klubber og lag i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeslag har lokallag i Lister, Mandal og omegn, Kristiansand og omegn, som hver for seg har sine aktiviteter. I tillegg driver vi en Strikkeklubb og en Seinslipergruppe. Informasjon om møteaktiviteten finner du på vår aktivitetskalender.