Årsmelding 2016 Kristiansand

Nyhetssak fra 10. mars 2017

Kristiansand og omegn lokallag er det største av de tre lokallagene i Vest-Agder med et medlemstall på 176 pr 31.12.16.

Målet er å ha et månedlig tilbud til medlemmene i løpet av året med unntak av juli og desember.

Aktiviteter –

*24.02. Årsmøte i Skippergata 21.

*06.04. Butikkbesøk på PM Personlig mote 10 deltakere.

*04.05. Planlagt førstehjelpskurs måtte utgå pga kommunikasjonssvikt innad i Røde Kors. (Som ”plaster på såret” ble vi lovet nytt, gratis kurs.)

*Ansvaret for den tradisjonsrike, årlige Danmarksturen er fra i år overtatt av Strikkeklubben med Henny Daugaard i spissen.

*Helgen 20. – 22. 05. Aktivitetstur til Skallerup i Danmark med

        gågruppa ”Optimisten”. 6 deltakere.

*01.06. Informasjonskveld om tilbud, tjenester/rettigheter i

        Norges blindeforbund, NAV og kommunen

        v/rehabiliteringskontakt Arne Skoge. 13 deltakere.

*24.08. Omvisning på Odderøya museumshavn 17 deltakere.

*21.09. Kambodsjansk aften. 24 deltakere.

*19.10. Åpent møte med utstilling og informasjon fra Adaptor

        hjelpemidler AS. Her var også rådgiver på syn/HMS og

        synskontaktene i Kristiansand representert. 24. deltakere.

*16.11. Grøtfest. 16 deltakere.

Organisasjon –

Styret fikk følgende sammensetning etter årsmøtet 24.02.16:

Leder: Bente Brottveit.

Styremedlemmer: Arne Gitmark og Inger K Lomeland

Varamedlemmer: Astrid Hopland Svendsen og Oddleif  Lomeland.

Fra høsten 2016 ble det en endring i styret da Inger K. Lomeland ønsket å fratre sitt verv av personlige årsaker. Jfr sak 3 i protokoll fra styremøte 15.08.16.

Styrets sammensetning ble da som følger:

Leder: Bente Brottveit.

Styremedlemmer: Arne Gitmark og Astrid Hopland Svendsen. Sistnevnte overtok sekretærfunksjonen etter Inger K. Lomeland.

Varamedlem: Oddleiv Lomeland.

Styret har hatt 4 styremøter etter årsmøtet, og behandlet 38 saker.

Valgkomiteen har bestått av: Inger Anne Ilebekk og Kirsten Sundbø.

Lørdag 22.10. deltok Bente Brottveit og Astrid Hopland Svendsen på ledersamling i regi av FFO på Scandic hotell, Bystranda.

Fredag 02.12. representerte Bente Brottveit m/ledsager og Astrid Hopland Svendsen Kristiansand og omegn lokallag på Mandal og omegns lokallags 30-årsmarkering.

Økonomi -

Daglig leder Gerd Jacobsen har holdt orden på regnskapstallene som også i år er revidert av Gunhild Slettedal.

Regnskapsmessig ble 2016 et noe spesielt år i og med at strikkeklubben er skilt ut fra lokallaget. Dessuten har vi byttet bank fra Nordea til Spareskillingsbanken.

Lagets økonomi er fortsatt rimelig god, men inntektene fra Bingo-spill er avtagende.

Selv om målet om et månedlig tilbud til medlemmene ikke ble helt innfridd i 2016, ble det likevel et aktivt år med god oppslutning om de arrangementene vi inviterte til. I den forbindelse er det på sin plass å gi en ekstra honnør til Inger Anne Ilebekk som gjør et uvurderlig motiveringsarbeid som medlemskontakt.

 

Signert:

Leder Bente Brottveit

Styremedlemmer: Arne Gitmark, Astrid Hopland Svendsen, Oddleif Lomeland