Årsmøte Kristiansand lokallag

Nyhetssak fra 25. januar 2018

Kristiansand og omegn lokallag av Norges Blindeforbund.

Innkalling til årsmøte 2018

Til medlemmene i Kristiansand og omegn lokallag av NBF.

Det innkalles hermed til årsmøte i Kristiansand og omegn lokallag av Norges Blindeforbund onsdag 7. mars 2018, kl 1800

NB! Møtet holdes på Berges Hus, Eivind Jarlsgate 3, inngang fra Marviksveien.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 21.02.18.

Vel møtt.

Bente Brottveit, leder

Telefon: 38 03 31 27 / 915 64 113