Årsmøte Kristiansand og omegn lokallag

Nyhetssak fra 04. april 2016

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 24. FEBRUAR 2016 KRISTIANSAND OG OMEGN LOKALLAG AV NORGES BLINDEFORBUND.

1. Åpning: Lokallagets leder Ingrid Sundøy åpnet årsmøte og ønsket alle velkommen.

2. Navneopprop. Det ble foretatt navneopprop, det var 25 medlemmer tilstede.

3. Godkjenning av innkalling. Innkalling ble enstemmig godkjent.

4. Valg av møteleder og referent. Årsmøte valgte enstemmig som møteleder; Daglig leder Gerd Jacobsen, og som referent; Charlotte Wesenberg.

5. Valg av tellekorps. Årsmøte valgte enstemmig Irene Mestad og Inger Lomeland som tellekorps.

6. Valg av 2 protokollunderskrivere. Årsmøte valgte enstemmig Oddleif Lomeland og Astrid Hopland Svendsen som protokollunderskrivere.

7. Årsmeldingen for 2015. Årsmeldingen for 2015 ble lest opp.  Det ble kommentert at Eva Gjertsen skal oppføres som varamann/sekretær. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med endringen på styrets sammensetning.

8. Regnskap for 2015. Regnskapet blir ført av Daglig leder Gerd Jacobsen og er blitt revidert av Gunhild Slettedal. Leder og kasserer har underskrevet og godkjent regnskapet.  Regnskapsfører/ daglig leder gjennomgikk regnskapet, både strikkeklubben og steinsliperklubben gikk i pluss. Det er gode inntekter fra bingoen/grasrot og lotteri, men regnskapsfører gjorde oppmerksom på at bingoinntektene er halvert i forhold til fjorårets bingoinntekter. Regnskapet for 2015 gikk med et overskudd på kr. 25.342,-. Det er pr. 31.12. en egenkapital på kr. 158.829 i Kristiansand og omegn lokallag. Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

9 Innkomne forslag/saker Det var ingen saker som var kommet inn til årsmøte.

10 Valg Valgkomiteen for 2015 har bestått av: Leder Inger Anne Ilebekk, Stefan Gunnarsson og Kirsten Sundbø. Valgkomiteen fram la følgende forslag: Leder:   Bente Brottveit  Styremedlem:  Inger Lomeland – Styremedlem:  Arne Gitmark – Varamedlem:  Astrid Hopland Svendsen. Valgkomite:  Leder Inger Anne Ilebekk, Valgkomiteen mangler to medlemmer. Kirsten Sundbø har sagt seg villig om ingen andre kan. Årsmøte gikk deretter til valg: Leder:   Bente Brottveit – 1 år – enstemmig valgt. Styremedlem: Inger Lomeland – 1 år  - enstemmig valgt. Styremedlem: Arne Gitmark – 2 år – enstemmig valgt. Varamedlem:  Astrid Hopland Svendsen – 2 år – enstemmig valgt. Varamedlem: Oddleif Lomeland – 2 år – enstemmig valgt. Valgkomitee:  Leder Inger Anne Ilebekk – 1 år – enstemmig valgt. Medlem: Kirsten Sundbø – 1 år – enstemmig valgt. Revisor: Gunhild Slettedal – 1 år – enstemmig valgt.

11. Avslutning

 Det ble gitt en kort informasjon om lokallagets møter, møtested, tidspunkt osv. Det ble også gitt en orientering om hva fylkeslaget holder på med og hva lokallaget bør gjøre.

Det ble framsatt ønske om følgende aktiviteter: Medlemsmøte med Carl Erik Kilander som foredragsholder. Førstehjelpskurs/brannkurs. Tur på PM. *Tur til Stormberg. *Tur til Vest-Agder Fylkesmuseum, Nodeviga. *Ibsen-muséet i Grimstad. Kundekveld – Enklere liv. *Kundekveld – Clas Ohlsen Foredrag av Ingvard Wilhelmsen. *Foredrag av Trond Haukedal. *Kilden – konserter/teater.  (ta kopi av ledsagerbevis ved billettbestilling). *Kurs i regi av butikken – Oliver. Matlagingskurs – Vårruller med Sidet Kourng. Kulturrullator. *Hverdagsrehabilitering. Hjelpemidler for syn. *Synskontaktene Marianne + Sissel + fra de andre kommunene. *Frivillighetssentralen Blå Kors. Åpent møte med foredrag for å nå nye medlemmer.

Den nyvalgte lederen Bente Brottveit takket for tilliten. Årsmøte ble formelt avsluttet kl. 18.58. Det ble deretter servert nydelige snitter og kringle og praten gikk.

 Charlotte Wesenberg Referent.

Astrid Hopland Svendsen  og Oddleif Lomeland Protokollunderskrivere