Årsmøte Lister lokallag

Nyhetssak fra 30. januar 2018

Innkalling til Årsmøte

Det innkalles til Årsmøte i Lister Lokallag torsdag 22. mars. Møtet blir avholdt i Flekkefjord. Vi møtes i Flekkefjord Sparebank, «Bankkjelleren» kl. 18.00.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 8. mars og sendes skriftlig til leder Karl Clarens Waage, Havsvikveien 18, 4422 Hidra

Det vil bli servert kaffe, brus og noe å bite i.

Påmelding til Karl Clarens Waage innen 8. mars. Telefon 952 36 226