Årsmøte Mandal lokallag

Nyhetssak fra 04. april 2016

Mandal Lokallag av Norges Blindeforbund

 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2016

Sted: Store Elvegate 58, Mandal Dato: 17. mars 2016 Tid: 18:00 – 19:00

1. Åpning: Leder Helge Pedersen ønsket alle velkommen til årsmøtet.

2. Navneopprop: Det ble et navneopprop, ved at alle sa navnet sitt rundt bordet. Det var totalt 15 fremmøte. 13 av disse er stemme berettig.

3. Hilsninger: Styremedlem i Vest-Agder Fylkesstyre Elin Tjomsland hilste fra Fylkeslaget.

4. Konstituering med valg av: a) dirigent Vedtak: Helge Pedersen ble enstemmig valgt. b) referent Vedtak: Elin Helen Tjomsland ble enstemmig valgt. c) tellenemd Vedtak: Tor Johnsen, Asbjørg Bringsdal og Alf Bore ble enstemmig valgt.

5. Godkjenning av saksliste:  Vedtak: Sakslisten ble enstemmig godkjent av årsmøte

6. Styrets protokoller:  Det ble informert at det er mulighet å få protokollene.  Vedtak: Ble godkjent.

7. Årsberetning:  Oskar Kaaløy leste opp årsberetningen.  Vedtak: Årsberetning 2015 ble enstemmig godkjent 

8. Regnskap: Paula O. Pedersen som er kasserer, leste opp regnskapet 2015. Resultatet for 2015 er et underskudd på kr 1 350,65,-. Regnskapet er godkjent av revisor Gerd Jacobsen. Vedtak: Årsmøte godkjente regnskapet

9. Saker fra medlemmene:  Ingen saker fra medlemmene er kommet inn. Under denne saken fikk 50 års jubilanten Paula Pedersen et gavekort for hennes runde dag 8. mars.

10. Saker fra styre: - Helge Pedersen tok opp brev fra valgkomiteen i FFO Mandal og omegn, om kandidater til styret. Han informerte at styret hadde gått for å sende forslag på ham, som kandidat som varamedlem. Det ble også tatt opp, at styret har gått for at Kjell Arvid Nilsen, blir Mandal lokallag sin representant på årsmøte til FFO Mandal og omegn 4. mai 2016. - Det blir medlemsmøte torsdag 12. mai i Store Elvegate 58, Mandal, kl. 18:00. - Sommerfesten til FFO Mandal og omegn blir onsdag 8. juni 2016 kl. 17:00 på Risørbank - Helge informerte om Fylkeslagets møter og turer fremover.

11. Saker fra Fylkeslaget:  Det er ikke kommet noen saker fra Fylkeslaget.

12. Valg:  A) Styre:  Valgkomiteens forslag til styre 2016/2017:  Leder: Helge Pedersen, enstemmig valgt for 1 år  Nestleder: Oskar Kaaløy, enstemmig valgt for 2 år Styremedlem: Elin H. Tjomsland, gjenstående 1 år Varamedlem: Kjell Arvid Nilsen, gjenstående 1 år B) Valgkomite:  Leder: Margit Egeland, enstemmig valgt for 1 år  Medlem: Asbjørg Bringsdal, enstemmig valgt for 1 år  Varamedlem: Tor Johnsen, enstemmig valgt for 1 år  C) Festkomite:  Margit Egeland og Olaf Egeland  D) Protokollunderskrivere:  Asbjørg Bringsdal og Alf Bore

13. Avslutning:  Dirigent/leder Helge Pedersen takket for et fint årsmøte. Mandal 17. mars 2016

Referent Elin Tjomsland

Protokollunderskrivere: Oskar Kaaløy  og Kjell Arvid Nilsen