Årsmøteprotokoll fra Lister lokallag

Nyhetssak fra 22. mai 2018

Årsmøte 2018 – 22/3

Møtet holdes i bankkjelleren, Flekkefjord Sparebank

Tilstede: Mariann Larsen, Svein Svege, Marie Hogstad, Karl Clarens Waage, Kim Erik Mygland, Jannice Egeland, Møyfrid Svege, Solveig, Marit Londal, Solfrid Itsø, Jon Itsø, Arne Skoge, Else Waage

6 av 13 med stemmerett.

• gjennomgang av årsmelding 2017.

• gjennomgang av regnskap 2017 – styret må finne en revisor til å revidere regnskapet.

• aktivitetsplan: det ønskes flere aktiviteter/arrangemanger Forslag: - Tur til Vanse - Bowling 15 mai i Kr.sand mellom 3 lokallag - Tur til fugleparken på Lista

• saker fra styret i Fylkeslaget/Lokallaget - Aktiviteter, må sette opp aktiviteter som passer for alle da vi bor lidt spredt, evt. bruke minibuss/kjøre sammen - 

Nytt valg av styret 2018:

- Karl Clarens Waage, styreleder

- Kim Erik Mygland, nestleder

- Jannice Egeland, styremedlem

- Solfrid Itsø, varamedlem

  

Refr: Jannice Egeland Flekkefjord 22/3-2018

Godkjent protokoll