Årsmøteprotokoll Mandal lokallag 2017

Nyhetssak fra 09. juni 2017

Sted: Øksa 18, Mandal

Dato: 13. mars 2017

Tid: 18:00 – 19:00

1. Åpning: Leder Helge Pedersen ønsket alle velkommen til årsmøtet.

2. Navneopprop: Det ble et navneopprop, ved at alle sa navnet sitt rundt bordet. Det var totalt 20 fremmøte. 12 av disse er stemme berettig.

3. Hilsninger: - Leder i Kristiansand lokallag, Bente Bråtveit hilste, og ønsket Mandal lokalt et fint årsmøte. - Leder i Vest-Agder fylkeslag, Charlotte Wesenberg hilste fra fylkeslaget, og ønsket også Mandal lokallag et fint årsmøte. Hun skulle også hilse fra forbundsleder Unn Ljøner Hagen og sentralstyremedlem Egil Rasmusen til årsmøte i Mandal lokallag, og ønsket om et godt årsmøte.

4. Konstituering med valg av: a) dirigent Vedtak: Helge Pedersen ble enstemmig valgt. b) referent Vedtak: Elin Helen Tjomsland ble enstemmig valgt. c) tellenemd Vedtak: Gerd Jacobsen, Paula O. Pedersen og Arne Skoge ble enstemmig valgt.

5. Godkjenning av saksliste:  Vedtak: Sakslisten ble enstemmig godkjent av årsmøte

6. Styrets protokoller:  Det ble informert at det er mulighet å få protokollene.  Vedtak: Ble godkjent.

7. Årsberetning:  Paula O. Pedersen leste opp årsberetningen. Vedtak: Årsberetning 2016 ble enstemmig godkjent 

8. Regnskap: Paula O. Pedersen som er kasserer, leste opp regnskapet 2016. Resultatet for 2016 er et underskudd på kr 177,-. Regnskapet er godkjent av revisor Gerd Jacobsen. Vedtak: Årsmøte godkjente regnskapet

9. Saker fra medlemmene:  Ingen saker fra medlemmene er kommet inn.

10. Saker fra styre: Helge informerte om en felles komite mellom lokallagene og fylkeslaget i Vest-Agder. I denne komiteen kommer Helge Pedersen og Kjell Arvid til å representerer Mandal lokallag.

11. Saker fra Fylkeslaget: Varamedlem i fylkeslaget Astrid Svendsen fortalte at hun er kontaktperson for komiteen mellom lokallagene og fylkeslaget, og at lokallag er hennes arbeidsområde i fylkeslagsstyret. Sommertur 2017, blir 17. juni og den går til Flekkefjord. Dette blir et samarbeid mellom fylkeslaget og Flekkefjord og omegn lokallag. Det er plan om å kjøre dresin på gamle Flekkefjordbanen. Hun fortalte også om digital kafe, som er 1 gang pr. måned (siste torsdagen) på fylkeskontoret i Kristiansand. Leder i fylkeslaget Charlotte Wesenberg fortalte om fylkeslagets arbeid, og hva som skjer i løpet av 2017. Daglig leder på Fylkeskontoret fortalte om hvilke aktiviteter som kommer i løpet av 2017. Sekretær/RK Arne Skoge fortalte om Agderblikk, aktivitetskalenderen på Norges Blindeforbunds hjemmesiden under fylkeslag, og om RK sin rolle og arbeid.

12. Valg:  

A) Styre:  Valgkomiteens forslag til styre 2017/2018:  Leder: Helge Pedersen, enstemmig valgt for 1 år  Nestleder: Oskar Kaaløy, gjenstående 1 år Styremedlem: Kjell Arvid Nilsen, enstemmig valgt for 2 år Varamedlem: Alf Bore, enstemmig valgt for 2 år

 B) Valgkomite:  Leder: Paula O. Pedersen, enstemmig valgt for 1 år  Medlem: Alma Nilsen, enstemmig valgt for 1 år  Varamedlem: Olaug Gundersen, enstemmig valgt for 1 år  

C) Festkomite:  Margit Egeland og Vidar Myrvold  D) Protokollunderskrivere:  Renate Løvberg og Arne Skoge 13. Avslutning:  Dirigent/leder Helge Pedersen takket for et fint årsmøte.

Mandal 13. mars 2017 Elin Tjomsland Referent