Årsmøter i lokallagene

Nyhetssak fra 12. februar 2016

Nå er det tida på året når de forskjellige lokallagene innkaller til årsmøter. Til årsmøtene hører det valg. Det er derfor viktig for dere som kunne tenke seg å være med i styre og stell, melder deres interesse til gjeldende lokallag. Alle våre tre lokallag i Vest-Agder fylke har bestemt tid og sted for sine årsmøter.

Kristiansand og omegn lokallag

Kristiansand og omegn lokallag avholdt sitt årsmøte onsdag 24. februar. For mer informasjon, ta kontakt med leder Bente Brottveit telefon 915 64 113

Flekkefjord og omegn lokallag

Flekkefjord og omegn lokallag avholder sitt årsmøte torsdag 10. mars klokka 19:00 i Velferdskjelleren i Nygata 7, Flekkefjord.

Har du spørsmål eller ønsker å være med i styre og stell, kan du ta kontakt med leder Karl Clarens Waage, telefon 95 23 62 26

Mandal lokallag avholder

Mandal lokallag avholder sitt årsmøte torsdag 17. mars klokka 19:00 i lokalene vis à  vis Kjøbmandsgården i Mandal.

Har du spørsmål eller ønsker å være med i styre og stell, kan du ta kontakt med leder Helge Pedersen, telefon 90 56 00 50.

I anledning årsmøte vil Mandal lokallag få besøk av Victoria Støhlmacher fra hjelpemiddelsentralen og kommunens synskontakt Anne Grete Erland