E-post og SMS

Nyhetssak fra 12. mars 2018

Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund ønsker å benytte e-post og SMS til utsending av informasjon og invitasjon. For at dette skal bli 100% effektivt, er vi avhengig av å ha din e-post og ditt mobilnummer i vårt medlemsarkiv.

Hvis du ikke har mottatt SMS eller e-post i løpet av de siste fire uker så kan dette skyldes at vi ikke har din informasjon i vårt medlemsarkiv.

Er du i tvil, ta kontakt med kontoret så ordner vi dette.

Telefon: 38 02 41 41 eller e-post: arne.skoge@blindeforbundet.no

Arne Skoge